Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a nyilvános árverési hirdetmények és pályázati felhívások az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR, elérhetősége: https://eer.gov.hu) kerülnek közzétételre. Jelen oldalon kizárólag a Cstv. 49. § (1) bekezdése szerint, egyéb nyilvános értékesítési eljárás keretében értékesítésre kerülő vagyontárgyak kerülnek meghirdetésre.

 A felszámoló a jelen oldalon meghirdetett vagyontárgyakat megtekintett állapotban, követelléseket kifejezetten kétes, bizonytalan megtérülésű követelésként, a kellékszavatosság kizárásával értékesíti, a vételi ajánlatokat az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A közzétételre kerülő hirdetmények a felszámoló számára nem jelentenek értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén visszavonható. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak, valamint a követelések alapbizonylatai a felszámoló Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címén előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők. Az értékesítés áfaalany vevő esetén az áfatörvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint a fordított adózás alá tartozik, egyéb esetben a vételárat az áfatörvény szerinti adómérték terheli. A teljes vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől és/vagy az eladó által kiállított számla kiállításától számított 15 napon belül, a fizetési határidő elmulasztása esetén az eladó jogosult az adásvételtől elállni. A vételár részletekben történő megfizetésére lehetőség nincs. A vevő az eladó vételár követelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet. A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül, saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről. A vételi ajánlathoz csatolni kell a vételár rendelkezésre állásának igazolását, az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a vételi ajánlat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Szervezet, vagy gazdasági társaság esetén a vételi ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását és az eljáró képviselője aláírási címpéldányát. Magánszemély esetén a vételi ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának az ajánlattevő aláírásával hitelesített másolatát. Érvénytelen az a vételi ajánlat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más ajánlattevő ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-285715, székhely: 1013 Budapest, Attila út 4. 3 em. 17, levelezési cím: 1013 Budapest, Attila út 4. 3 em. 17), mint a(z) Revolum Engineering Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-10-041593, székhely: 2092 Budakeszi, Jókai utca 2..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.399/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. § (1) bekezdése szerint, egyéb nyilvános értékesítési eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az adós alábbi vagyontárgyait:

  • Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy(ak): Belföldi és külföldi vevőkövetelések
  • A követelések összege: 51 632 883
  • Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
  • Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
  • A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
  • A követelés biztosított-e: Nem
  • A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: Nem.
  • Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 800 000 forint.
  • Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 140 000 forint.
  • A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
Budapest, 2022. január 10.

Weboldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezek információkat szolgáltatnak számunkra, hogy elemezhessük oldalaink látogatottságát. Weboldalunk további használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.