Illetékes bíróság a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban [Cstv. 6. § (1) és (1a) bekezdés]

A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós – eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott – székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás. Az adós székhelyének a korábbitól eltérő cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén a székhelyváltozás bejegyzését követő 180 napig kizárólag a korábban bejegyzett székhely szerinti illetékes bíróság előtt kezdeményezhető csődeljárás, felszámolási eljárás.

Csődeljárás és a felszámolás kezdő időpontja [Cstv. 9. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés]

A csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés közzétételének napja. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

Hitelező a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban [Cstv. 3. § (1) bekezdés c) pont]

ca) Csődeljárásban és a felszámolási eljárásban – a felszámolás kezdő időpontjáig – hitelező az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.

cb) Csődeljárásban hitelező a ca) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben vitatott, vagy a csődeljárás alatt esedékessé vált pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és a követelést a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette.

cc) Csődeljárásban hitelező a ca) és a cb) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben olyan jövőben lejáró, pénz- vagy pénzben kifejezett, létező vagyoni követelése van, amely szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen ered, és amely a hitelező által már teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz vagy előlegfizetéshez kapcsolódik, és ezt a hitelezői követelést a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette.

cd) A felszámolás kezdő időpontja után hitelező minden ki, akinek az adóssal szemben pénzkövetelése vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette.

A hitelezői követelések bejelentésének határideje [Cstv. 10. § (2) bekezdés, 28. § (2) bekezdés]

Csődeljárásban a hitelezőknek a fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – kell bejelenteniük az adósnak és a vagyonfelügyelőnek – a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg a vagyonfelügyelő közzétett pénzforgalmi bankszámlájára meg kell fizetni.

Felszámolási eljárásban a hitelezőknek (ideértve a zálogjogosultakat, és a függő követelés jogosultjait is) az ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül kell bejelenteniük a felszámolónak.

Hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele csődeljárásban [Cstv. 12. § (1) bekezdés]

Csődeljárásban a követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése 1%-át, de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a SEDINA Üzleti Tanácsadó Kft. vagyonfelügyelő Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett, 50700114-11047667 számú pénzforgalmi számlájára, aki az így beérkezett összeget elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag számlával igazolt költségeinek megtérítésére és díjának kiegyenlítésére használhatja fel.

Hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele felszámolási eljárásban [Cstv. 46. § (7) bekezdés]

A Cstv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felszámolási költség és járadék jellegű követelések kivételével a hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 200.000 forintot a bíróság [Cstv. 6. § (1)] Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára a bírósági ügyszámra hivatkozással befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja.

Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására a díjkülönbözetet meg kell fizetnie.

Behajthatatlansági nyilatkozat kiadása [Cstv. 46. § (8) bekezdés]

Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri, de a jogosult hitelező nem kívánja a 46. § (7) bekezdésében foglalt nyilvántartásba-vételi díj összegét a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára befizetni, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2.000 forint + ÁFA összegű költségtérítés megfizetése ellenében kiállítja és a megfizetett költségtérítésről kiállított számlával együtt a hitelező részére megküldi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást – feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet.

A SEDINA Üzleti Tanácsadó Kft. felszámoló Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlájának száma: 50700114-11047650.

Weboldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezek információkat szolgáltatnak számunkra, hogy elemezhessük oldalaink látogatottságát. Weboldalunk további használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.